Douglas Rees

California Institute of Technology, USA

Gregori Aminoffs pris 2020

Motivering

”för deras grundläggande bidrag till förståelsen av biologiska redox-metallkluster”

Pressmeddelande