Douglas Rees

California Institute of Technology, USA

Gregori Aminoffs pris 2020

Motivering
”för deras grundläggande bidrag till förståelsen av biologiska redox-metallkluster”
Pressmeddelande