Dennis Hejhal

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 1997

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande