David Witt Nyström

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2022

Motivering
”för hans djupa och nyskapande arbeten i komplex analys med viktiga tillämpningar i komplex och algebraisk geometri”
Pressmeddelande