David Phillips

Gregori Aminoffs pris 1991

Motivering

För hans banbrytande insatser, att med röntgenkristallografiosk metodik utreda reaktionsmekanismer för enzymatisk katalys.