David Kaplan

University of California, Los Angeles, USA

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2022

Motivering
”för hans bidrag till förståelsen av den roll den icke-språkliga kontexten spelar för naturliga språks semantik, för naturliga satsers logik och för övertygelsers natur”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information