David Harker

Gregori Aminoffs pris 1984

Motivering
För hans fundamentala bidrag till utvecklandet av metoder för röntgenkristallografisk bestämning av kristallers och molekylers struktur.