David Bryder

Lunds universitet

Tobias Priset 2016

Motivering
”för hans banbrytande forskningsinsatser avseende blodcellnybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande, vilka har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation”
Pressmeddelande