Daniel L Mcfadden

University of California, Berkely

Ekonomipriset 2000

Motivering

"till Daniel McFadden för hans utveckling av teori och metoder för analys och diskreta val"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information