Daniel L Mcfadden

University of California, Berkely

Ekonomipriset 2000

Motivering
"till Daniel McFadden för hans utveckling av teori och metoder för analys och diskreta val"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information