Daniel H Janzen

University of Pennsylvania

Crafoordpriset - Biovetenskaper 1984

Motivering
”för fantasirik och stimulerande forskning över koevolutionära samband och processer, genom vilka talrika forskare har inspirerats till ytterligare forskningsinsatser inom fältet”
Pressmeddelande