Dag Prawitz

Stockholms universitet

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2020

Motivering
”för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information