Dag Prawitz

Stockholms universitet

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2020

Motivering

”för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information