Clive W J Granger

University of California at San Diego, USA

Ekonomipriset 2003

Motivering

”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med samvarierande trender (kointegration)”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information