Clive W J Granger

University of California at San Diego, USA

Ekonomipriset 2003

Motivering
”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med samvarierande trender (kointegration)”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information