Claudia Köhler

Sveriges lantbruksuniversitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2017

Motivering
”för sina banbrytande studier av genreglering, epigenetik och artbildning i växter med backtrav, Arabidopsis thaliana, som modellsystem”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information