Claude J Allègre

Université de Paris

Crafoordpriset - Geovetenskaper 1986

Motivering

”för banbrytande insatser vid studiet av isotopkemiska förhållanden och de geologiska tolkningsmöjligheter som dessa erbjuder”

Pressmeddelande