Christopher A. Sims

Princeton University, Princeton, NJ, USA

Ekonomipriset 2011

Motivering

”för deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomin”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information