Christina Moberg

Kungliga Tekniska Högskolan

Göran Gustafssonprisen - Kemi 1998

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande