Christer Betsholtz

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 1997

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande