Chikashi Toyoshima

University of Tokyo

Gregori Aminoffs pris 2016

Motivering
"för deras grundläggande bidrag till förståelsen av den strukturella bakgrunden för ATP-driven transport av katjoner över cellmembran".
Pressmeddelande