Charles Thomson Rees Wilson

Cambridge University

Nobelpriset - Fysik 1927

Motivering
för upptäckten av hans metod att genom ångkondensation göra elektriskt laddade partiklars banor iakttagbara