Charles Thomson Rees Wilson

Cambridge University

Nobelpriset - Fysik 1927

Motivering

för upptäckten av hans metod att genom ångkondensation göra elektriskt laddade partiklars banor iakttagbara