Carsten Peterson

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 1991

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.