Carl R Woese

University of Illinois, USA

Crafoordpriset - Biovetenskaper 2003

Motivering
för hans upptäckt av en tredje huvudgrupp livsformer
Pressmeddelande