Carl Ferdinand Braun

Strasbourg University, Alsace (then Germany)

Nobelpriset - Fysik 1909

Motivering
såsom ett erkännande av deras förtjänster om den trådlösa telegrafiens utveckling