Carl E Wieman

JILA och University of Colorado, Boulder, Colorado

Nobelpriset - Fysik 2001

Motivering
"för uppnående av Bose-Einstein konddensation i förtunnade gaser av alkaliatomer samt för tidiga fundamentala studier av kondensatens egenskaper".
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information