Bo Berndtsson

Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafssonprisen - Matematik 1995

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.