Björn Vennström

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 1991

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.