Bertil Andersson

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 1991

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.