Bernt-Eric Uhlin

Imeå universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 1995

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.