Bengt Nordén

Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafssonprisen - Kemi 1992

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.