Axel Brünger

Stanford University, USA

Gregori Aminoffs pris 2003

Motivering

"för hans utveckling av förfiningsmetoder för makromolekyler"