Arne Meurman

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 1991

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.