Arne Magnéli

Gregori Aminoffs pris 1989

Motivering
För hans epokgörande kristallografiska studier av byggnadsprinciper i komplicerad oxidföreningar, som på ett avgörande sätt förändrat synen på samband mellan stökiometri och struktur inom oorganisk kemi.