Ariel Goobar

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2004

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.