Anne Sofie von Otter

Rolf Schockprisen - Musikaliska konster 2003

Motivering
”för hennes verksamhet som en av vår tids främsta mezzosopraner med en självklar musikalitet, bländande teknik samt ett exceptionellt fint språköra, allt detta brukat i en repertoar bestående av hela den klassiska musiken, nyskriven musik och ett antal spektakulära genombrott av genregränserna”
Pressmeddelande