Anne L´huillier

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 1998

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande