Anne L’Huillier

Lunds universitet, Sverige

Nobelpriset - Fysik 2023

Motivering

”för experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information