Anne Lacaton

Rolf Schockprisen - Visuella konster 2014

Motivering
”för arkitektduons lyhörda arbete med att framhäva platsens röst och samtidigt prägla den med en tydlig signatur. Framsynt ställer man sig i direkt dialog med användarna och de boende och ser värdet av att behålla och utveckla det redan befintliga”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information