Andreas Strömbergsson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2012

Motivering
"för hans viktiga bidrag till studiet av likformiga fördelningsproblem i talteori och Boltzmann-Gradgränsen för den periodiska Lorentzgasen"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information