Andreas Strömbergsson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2012

Motivering

"för hans viktiga bidrag till studiet av likformiga fördelningsproblem i talteori och Boltzmann-Gradgränsen för den periodiska Lorentzgasen"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information