Andrea Ghez

University of California, Los Angeles, CA, USA

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2012

Motivering
”för deras observationer av stjärnbanor kring Vinter­gatans centrum, vilka påvisar förekomsten av ett supermassivt svart hål”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information