André Guinier

Gregori Aminoffs pris 1985

Motivering

För hans grundläggande exprimentella och teoretisdka studier av röntgenstrålars spridning och tillämpning därav för studier av strukturer hos kondenserade system.