Alwyn Jones

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 1993

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.