Alvin E. Roth

Harvard University, Cambridge, MA, USA, and Harvard Business School, Boston, MA, USA

Ekonomipriset 2012

Motivering

”för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information