Allan R Sandage

The Observatories of the Carnegie Institution of Washington

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1991

Motivering
”för viktiga åldersbetämningar av stjärnsystem och för noggranna bestämningar av Universums avståndsskala och allmänna utveckling, uttryckt genom Hubble-parametern Ho, samt för upptäckten av radiotysta kvasarer”
Pressmeddelande