Alexander Berglund

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2024

Motivering

”för djupa och nyskapande arbeten inom algebraisk topologi och rationell homotopiteori”

Pressmeddelande