Adolf Friedrich Johann Butenandt

Berlin University and Kaiser-Wilhelm-Institut (now Max-Planck-Institut) für Biochemie, Berlin-Dahlem. (Caused by the authorities of his country to decline the award but later received the diploma and the medal).

Nobelpriset - Kemi 1939

Motivering
"för hans arbeten över sexualhormoner

(Tvingades av sitt lands myndigheter att avböja priset men mottog senare diplom och medalj.)