Aaron Ciechanover

Technion (Israel Institute of Technology), Haifa, Israel

Nobelpriset - Kemi 2004

Motivering
”för upptäckten av ubiquitinmedierad proteinnedbrytning”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information