Aaron Ciechanover

Technion (Israel Institute of Technology), Haifa, Israel

Nobelpriset - Kemi 2004

Motivering

”för upptäckten av ubiquitinmedierad proteinnedbrytning”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information