Camilla Grunditz

Kommittésekreterare
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Klassekreterare (Klassen för geovetenskaper)
Kommittésekreterare (Kommittén för miljö och energi)