Yttrande om ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”

Vetenskapsakademien har yttrat sig över Arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv.

Betänkandet lyfter förtjänstfullt de enskilda arkivens betydelse för vårt gemensamma kulturarv. Akademien anser dock att beskrivningen av hur den enskilda arkivsektorn har utvecklats och ser ut borde kompletteras när det gäller den viktiga roll som akademier i allmänhet, och Vetenskapsakademien i synnerhet, har spelat och alltjämt gör. Med tanke på detta borde stödet till den enskilda arkivsektorn vara bredare och mer omfattande än vad som föreslås.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.