Yttrande om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling


Vetenskapsakademien har kommenterat Finansdepartementets promemoria rörande förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Akademien stöder ambitionen att ge incitament till ökande investeringar i forskning och utveckling, men påpekar också att det relativt nyinförda systemet med lägre arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling borde utvärderas inför en utökning, för att ta tillvara erfarenheter av hur systemet hittills har fungerat.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.