Yttrande om förslaget ”Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet”

Vetenskapsakademien har lämnat ett yttrande beträffande förslaget Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.

Akademien är positivt inställd till en lagstiftning om skatteavdrag för donationer och gåvor riktat mot forskning, och anser att förslaget är ett steg i rätt riktning även om maxbeloppet är lågt satt.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.