Ylva Engström invald i ALLEA:s styrelse

Ylva Engström, ledamot av klassen för biologiska vetenskaper sedan 2009, har valts in i ALLEA:s styrelse. Hon sitter sedan tidigare bland annat i Vetenskapsakademiens kommitté för forskningspolitiska frågor.

Ylva Engström. Foto: Eva Dalin

Ylva Engström är professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut vid Stockholms universitet och prodekan vid naturvetenskapliga fakulteten. Det senare är dock ett uppdrag som tar slut vid årsskiftet, och i det läget dök erbjudandet om att engagera sig i ALLEA:s styrelse upp som en rolig utmaning.

– Det känns väldigt spännande och min förhoppning är att få en möjlighet att vara med och påverka forskningspolitiken i Europa framöver. Sedan hoppas jag naturligtvis kunna göra nytta för vår akademi och föra vår talan. Jag kommer att ta med mig diskussionerna från Vetenskapsakademiens kommitté för forskningspolitiska frågor i mitt nya uppdrag.

ALLEA (The European Federation of Academies of Science and Humanity) representerar mer än 50 akademier från över 40 europeiska länder. Organisationens målsättning är att förbättra möjligheterna för forskare att verka och att stärka forskningens roll i Europa. Inriktningen är alltså mer inomvetenskaplig, det som brukar kallas för ”policy for science”.

– De har varit väldigt aktiva på senare tid genom att bland annat lyfta att den akademiska friheten är hotad i vissa länder i Europa just nu. ALLEA har också tagit fram etiska riktlinjer för forskning, ”The European Code of Conduct for Research Integrity” som fått stor spridning och acceptans i vetenskapssamhället, berättar Ylva Engström.

Läs mer om ALLEA och vilka som sitter i styrelsen här.