Wlodzimierz Rabinowicz ny ledamot av X klass

Akademien invalde vid sin sammankomst 11 februari professorn i praktisk filosofi vid Lunds universitet, Wlodzimierz Rabinowicz, till ny ledamot i X klass (humanistiska och övriga vetenskaper).

Rabinowicz är född i Polen 1947 och kom till Sverige i slutet av 60-talet. Han blev fil.dr. och docent i praktisk filosofi i Uppsala 1979.

Han har främst arbetat inom områdena moralfilosofi, besluts-, spel- och  kunskapsteori. Vid sidan av sin forskning har han varit redaktör för svenska och internationella tidskrifter, samt verkat som gästprofessor i Tyskland och Australien. Han blev professor i Lund 1995.